Radionička proizvodna linija

2

Linija za proizvodnju slatkiša u Americi

Linija za proizvodnju kruha u Americi

(1)
3

Linija za proizvodnju čokolade uJužnoamerička

Linija za proizvodnju kolača na Tajlandu

4